Specifikace kamerového systému

Správce

ENZIAN S.R.O. se sídlem Vacínova 1848/2, Praha 8, IČO: 28386094

Kontaktní osoba: Alan Tomášek

Účel zpracování

Ochrana majetku správce prostřednictvím stálého kamerového systému

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

Lhůta pro výmaz

Doba uchování je 7 dní. V případě potřeby pro orgány činné v trestním řízení po dobu nezbytnou pro úspěšné vyřešení incidentu.

Technická opatření

Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob

Počet zapojených kamer

6

Umístění kamer

Provozovny správce

Režim kamer

Nepřetržitý